top of page
Krym_328642129_3077013945934353_8719935486375257781_n.jpg

Betingelser ved kurs

Kursets innhold og struktur

Kursinnholdet er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursets dokumenter som kompendier, flytskjema, dagsplan og liknende tilhører Skogens Gull og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursstruktur og kursdokumenter til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumenter til andre formål enn deltakers egen bruk.

Avlysing av kurs

Skogens Gull forbeholder seg retten til å til å avlyse kurs ved for få påmeldte. Ved avlysning blir innbetalt kursavgift refundert. Eventuell avlysning varsles senest 14 dager før kursstart.

Ved akutt sykdom hos kursholder kan kurs avlyses med kort varsel, men det bestrebes på å skaffe egnet vikar med god kompetanse. Ved avlysning pga kursholders sykdom vil kursavgiften returneres i sin helhet, eller overføres til neste gang kurset arrangeres, etter kursdeltagers ønske.

Skogens Gull er ikke ansvarlig for deltakers evt. økonomiske tap i forbindelse med avlysning, herunder heller ikke for utgifter til reise og overnatting.

Avmelding av kurs

Påmelding er bindende ved kjøp av kurs
Kursplassen kan overføres til en annen person etter avtale med Skogens Gull.
Ved avmelding vil halve kursbeløpet refunderes (50%) inntil 14 dager før kursstart, hvis ikke kursplass overføres til en annen person.
Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart refunderes ikke beløpet.

Sykdom hos kursdeltager

Ved sykdom før kurset refunderes kursavgiften mot fremleggelse av sykmelding.
Dersom du blir rammet av sykdom under kurstiden kan du vederlagsfritt fullføre kurset neste gang det blir avholdt

Force majeure

Kursavgiften refunderes ikke ved Force majeure

bottom of page